środa, 28 listopada 2012

Modernizacja dworca Warszawa Wschodnia

14 firm złożyło oferty w przetargu PKP S.A. na opracowanie projektu przebudowy
dworca Warszawa Wschodnia. Wykonawca zostanie wybrany do końca sierpnia.Zadaniem firmy, która wygra przetarg, będzie opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przebudowy dworca. Zgodnie z harmonogramem, przygotowanie projektu ma się zakończyć do 31 grudnia 2009 roku. Równolegle z opracowaniem koncepcji rozpocznie się procedura wyłaniania wykonawcy przebudowy. – Do wykonania projektu przebudowy zgłosiło się bardzo dużo chętnych i podobnego zainteresowania spodziewamy się przy przetargu na przeprowadzenie przebudowy. To efekt zastoju na rynku nieruchomości – uważa Michał Wrzosek, rzecznik prasowy PKP S.A.

W efekcie przeprowadzonych prac ma się poprawić stan techniczny obiektu, jego estetyka, bezpieczeństwo i funkcjonalność, m.in. zostanie założony monitoring i wprowadzony podział na poszczególne strefy związane z obsługą klienta. Koszt modernizacji Dworca Wschodniego oszacowano na 45 mln zł, z czego 40 mln 500 tys. zł ma pochodzić z dotacji budżetowej, a pozostałą część będą stanowić środki własne PKP S.A.

Jednak prace prowadzone przez PKP S.A. nie zakończą przygotowań obiektu do EURO 2012. Za przejścia podziemne pod torami i perony odpowiadają PKP PLK, które ich modernizację zaplanowały na lata 2011-2012. Wówczas zostanie przebudowany układ peronowo-torowy w obrębie peronu 1, 2 i 3, zamontuje się windy i schody ruchome, poprawi oświetlenie, a na peronach powstaną nowe wiaty. Będzie to pierwszy etap prac związanych z modernizacją linii średnicowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia.

Po rozgrywkach EURO 2012 odbędzie się dalszy etap prac, realizowany na podstawie dokumentacji przygotowanej przez firmę PÖYRY.
– W listopadzie 2008 r. została podpisana umowa z firmą PÖYRY Infra GmbH, której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej modernizacji linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, wraz ze stacjami, przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym. Dokumentacja ma być gotowa w pierwszym kwartale 2010 roku
 – informuje Marta Szklarek, rzeczniczka prasowa Oddziału Regionalnego PKP PLK w Warszawie. Zakończenie modernizacji dworca Warszawa Wschodnia jest przewidziane na 2012 r.

0 komentarze

Posts a comment

 
© 2011 Rozkład jazdy pociągów pkp i pks
Designed by Blog Thiết Kế
Back to top